TEENUSED

- Elektriprojekt:
  •    elektrisüsteemide projekteerimine
- Automaatika projekt:
  •    tööstusautomaatika
  •    hooneautomaatika EIB/KNX - DALI
- Elektripaigaldise projekti ekspertiis

- Nõrkvoolu projekt:
  •    valvesignalisatsioon,
  •    tuletõrjesignalisatsioon (ATS)
  •    fono,arvuti,TV ja telefonivõrk